ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Οι εγγραφές των αθλητών για τα τμήματα Ακαδημιών και Υποδομών όλων των αθλημάτων που διατηρεί το Σωματείο, γίνονται καθημερινά από 09.00 έως 18.00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 693 8954864.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ

 1. Αίτηση – Δήλωση Εγγραφής
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης ή ταυτότητα ή διαβατήριο αθλητή
 3. Υπεύθυνη Δήλωση άλλου γονέα
 4. Δύο Φωτογραφίες
 5. Βεβαίωση Παιδιάτρου ή Παθολόγου
 6. Βεβαίωση Καρδιολόγου
 7. Βεβαίωση Εγγραφής σε Σχολείο
 8. Δήλωση Συγκατάθεσης στοιχείων προσωπικών δεδομένων
 9. Δήλωση Αθλητικού και Ιατρικού Ιστορικού

Για ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα:

  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Στοιχεία Εγγραφομένου
  Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα.