ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ FUTSAL

Το Όραμά μας

Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού και του κάθε αθλήματος χωριστά που αναπτύσσεται στις Ακαδημίες και τα τμήματα Υποδομών του Συλλόγου μας.

Σταδιακή προώθηση έτοιμων αθλητών στις ομάδες ανδρών και γυναικών του Σωματείου μας.

Στόχος

Η συστηματική πρότυπη εκπαίδευση της επιλεγόμενου αθλήματος μέσα από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους αναλόγως του ηλικιακού επιπέδου των αθλητών και άρτια παιδαγωγική καθοδήγηση στοχεύοντας στη δημιουργία σκεπτόμενων αγωνιστικά παικτών με προσωπικότητα που να ανταποκρίνονται στις τεχνικοτακτικές, φυσικές, νοητικές και ψυχικές απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Στους εκπαιδευόμενους αθλητές προβλέπονται οι παρακάτω επιβραβεύσεις, οποίες θα δίνονται μετά από διαδικασία αξιολόγησης:

ΠΛΕΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ σε περίπτωση που κάποιος αναπτύξει τέτοια ή προταθεί από άλλους φορείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Σε συναντήσεις με τους γονείς των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, θα γίνεται ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών, αλλά και για διάφορα τρέχοντα θέματα που τους αφορούν. Η ενημέρωση θα γίνεται από τον Γενικό αρχηγό ή από τους ίδιους προπονητές.